مرور برچسب

بیکاری

3 دقیقه با اقتصاد ایران در سال 98

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ برای ایران رشدی بیش از چهار درصد پیش‌بینی کرده‌بود، صندوق بین‌المللی پول نیز در ابتدا با این بانک هم‌نظر بود اما با گذشت مدتی و…

جهانگیری بحران کرونا

گسترش ویروس کرونا در جهان تبدیل به بحران بزرگی شده است. راهکارها و رویکردها برای مهار این بحران در کشورها تقریبا مشابه است اما اجرای آنها در کشورهای مختلف تفاوت…

دفاتر گردشگری زیر فشار مضاعف

صبا رضایی _ کرونا موجب شده تا مسافران سفرهای خود را لغو کرده و وزارت گردشگری دستور دهد هزینه مسافران به طور کامل و بدون کسر کردن هیچ درصدی به مردم پرداخت شود. این…

چشم‌انتظاران نیمه ماه

تک‌تک به اتاق کوچک کاریابی وارد می‌شوند. نام‌شان را می‌گویند و منشی در سیستم ثبت می‌کند. انگشت‌ سبابه را روی دستگاه حضور و غیاب رنگ و رو رفته می‌فشارند و چشم…

ریشه‌های افزایش نرخ بیکاری زنان

«نرخ بیکاری زنان در ایران حدود هشت برابر ژاپن و 2برابر کشور ترکیه است.» آماری که مشاور رییس‌جمهوری و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از زاویه دیگری به آن می‌نگرد.…

بمب ساعتی 1430

رییس سازمان بهزیستی ایران گفت: «نرخ رشد سالمندی از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است.» این در حالی است که بر اساس آمار بیش از دو میلیون سالمند شاغل هستند. با در نظر…