مرور برچسب

بی‌آبی

کارون دیگر جان ندارد

کارون، مهد تمدن در ایران در حال خشکیدن است. خبری که در میان اخبار خوب و بد این روزها پنهان شده است و گوش شنوایی برای دادخواهیش وجود ندارد. امسال با…

تنش آبی در ۳۳۴ شهر کشور

قائم مقام خانه کشاورزی می‌گوید حتی استان‌های خشک و کم‌بارش ما نیز به مانند استان‌های پر بارش، مصرف آب بالایی دارند. به گزارش فراز، گسترش بی‌آبی در تیرماه امسال،…