مرور برچسب

تامین اجتماعی

«بیمه» روی مرز فلاکت

«اگر بحران تامین‌اجتماعی تشدید شود، دولت باید چاه‌های نفت و گاز را به ورودی این سازمان وصل کند!» اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی درحالی این…

بمب ساعتی 1430

رییس سازمان بهزیستی ایران گفت: «نرخ رشد سالمندی از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است.» این در حالی است که بر اساس آمار بیش از دو میلیون سالمند شاغل هستند. با در نظر…