مرور برچسب

تحریم

سخنرانی تند ترامپ علیه ایران

ایسنا: دونالد ترامپ سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آقای رئیس آقای دبیرکل، رهبران، سفرا و اعضای هیات‌های گرانقدر 70 سال تاریخ در این مکان جریان داشته که…