مرور برچسب

ترجمه

سقوط سفینه‌های پلاستیکی

همزمان با پنجاهمین سالگرد فرود «نیل آرمسترانگ» به ماه، فردی در گوشه‌ای از دنیا مشغول برگزاری جشن برای پنجاهمین سالگردد

میانجی می‌میرد؟!

در دادگاه عالی عمان، بحث های مفصلی درباره جانشینی قابوس بن سعید، که نزدیک به 50 سال حکومت کرده، وجود دارد. اکنون بیماری طولانی سلطان قابوس رو به وخامت گذاشته است.…