مرور برچسب

تورم مواد غذایی

پروتئین روی الاکلنگ گرانی

قصه افزایش قیمت محصولات پروتئینی سر درازی دارد، گرانی که آرام آرام در حال تبدیل شدن به یک کلاف سردرگم است. در این میان ریشه این افزایش گرانی را باید در سوء مدیریت…

گرانیِ روغن رویِ موجِ سوم!

روغن در ابتدای آبان ماه به یک باره کمیاب شد و همان زمان قیمت آن نیز افزایش یافت. برخی کارشناسان معتقد بودند که افزایش قیمت جهانی دانه‌های روغن دلیل آن بوده و برخی…