مرور برچسب

جواد ذاکری دانا

۳۴ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟

نشست اخیر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» به دردسرهای مالیاتی صادرکنندگان اختصاص یافت. صادرکنندگانی که از سال گذشته باید برای بازگشت ارز صادراتی خود تعهد می‌دادند…