مرور برچسب

حقوق بشر

درس‌هایی برای کاهش شکاف جنسیتی

مطالعات اخیر نشان داده است که برابری حقوق زنان و مردان در جهان، تا ۱۰۰ سال آینده محقق نخواهد شد. این مساله، سال‌های سال است که به یکی از چالش‌های اصلی فعالین…