مرور برچسب

حقوق زنان

درس‌هایی برای کاهش شکاف جنسیتی

مطالعات اخیر نشان داده است که برابری حقوق زنان و مردان در جهان، تا ۱۰۰ سال آینده محقق نخواهد شد. این مساله، سال‌های سال است که به یکی از چالش‌های اصلی فعالین…

درد بدون چاره کودک همسری

نمایندگان مجلس دهم تمام سعی خود را کردند تا قوانینی برای حمایت از زنان و کودکان تصویب و اجرایی کنند. لوایحی که برخی از آن‌ها به نتیجه نرسید و به مجلس یازدهم…