مرور برچسب

حمل و نقل عمومی

چرا شهر سمی شد

تداوم آلودگی هوای تهران به جایی رسید که عصر یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تصمیم گرفت تا «مسکن موقت تعطیلی مدارس تهران» را این بار «یک هفته‌ای» کند. طبق این…