مرور برچسب

خرید و فروش وام ازدواج

از مصائب وام ازدواج

از اردیبهشت امسال وام ازدواج برای هر نفر به 50 میلیون تومان افزایش داده شد. حالا افرادی هستند که تلاش دارند به هر نحوی به آن دست پیدا کنند. آن هم از راه خرید و…