مرور برچسب

خصوصی سازی

کارگران هپکو روی خط

فراز: نزدیک ۹۰۰ کارگر هپکو روز دوشنبه در اعتراض به حقوق عقب مانده و بلاتکلیفی مدیریتی در شرکت، در اقدامی اعتراضی، راه آهن شمال جنوب کشور را برای مدتی مسدود…

عدالت سهم مردم خواهد شد؟

سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، شرکت فرابورس و دولت همگی خبر از برداشتن آخرین گام های آزاد سازی سهام عدالت در مجلس می دهند. با انتقال سهام این ۴۹ میلیون نفر به…