مرور برچسب

خودکفایی گندم

بذر نایاب شد و نان گران!

سالیان سال است که دهقانان نگران بخل آسمان هستند و ناباروری زمین‌ها. امسال اما غم نایاب شدن بذر آمده تا مشکل دیگری بر مشکلات هر ساله آن‌ها اضافه کند. گفته شده امسال…

خودکفایی گندم بر لبه تیغ

موضوع خودکفایی گندم همچنان یکی از اصلی ترین بحث ها در کشاورزی و محیط زیست ایران است. فارغ از موضوعات زیست محیطی همچون موضوع مصرف آب سفره های زیرزمینی برای تولید…