مرور برچسب

دارا دوم

هشدار برای موج دوم اصلاح بورس

بورس این روزها سودآورترین بازار برای سرمایه‌گذاری است، تاجایی که شمار زیادی از خانواده‌های طبقه متوسط به امید سود زیاد سرمایه‌های اندک خود را روانه این بازار…