مرور برچسب

درآمدزایی از شهر

حراجِ پیاده روها برای درآمدزایی!

قطعا در هنگام عبور از پیاده روهای تهران، موانع بسیاری سد راهتان شده است؛ از موانع فیزیکی گرفته تا بلوک های سیمانی که شهرداری برای تجارت از شهر با اهداف مختلف در…

تهران در محاصره سوداگران قانونی!

آسمان غبارآلود و کدر، خیابان های پرهیاهو و ترافیک سنگین، وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی، عبور و مرور اتوبوس‌های فرسوده و واگن‌های قدیمی و ناچیز مترو، اوضاع نا به سامان…