مرور برچسب

درآمد

آسمان خالی

ایران برای عبور پروازهای خارجی از آسمانش به ازای وزن هواپیما و مسافت عبوری در محدوده آسمان کشور، از خطوط هوایی هزینه دریافت می‌کرد و درآمد کلانی هم از این بابت داشته…

افزایش شکاف درآمد و هزینه

لایحه بودجه با انتقادات بسیاری مواجه شده است و در این میان حقوق تعیین شده برای کارگران و کارمندان یکی از مواردی است که بیشترین انتقادها را به دنبال داشته است. در…

دولت فقط به مسافران زیارتی پاسخگوست

«طبق لایحه بودجه سال ۹۹، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال ۲۶۴هزار تومان شد. این مبلغ برای سفرهای دوم به میزان ۵۰درصد و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰درصد افزایش…

چرا دولت ماهیگیری به مردم یاد نداد؟

با تمام انتقادهایی که از افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود؛ از سه برابر شدن یک‌باره مبلغ آن تا اطلاع ناگهانی به مردم، به هرحال این تصمیم سران قوا اجرا شده، پرسش این است…