مرور برچسب

دستمزد

نجومی های سینمای ایران

دستمزد بازیگران در سینمای ایران از موضوعاتی است که در اعلام آن همواره شفافیتی نبوده است. جهش یکباره دستمزد هنرپیشگان، شکاف درآمدی میان بازیگران زن و مرد و همچنین…

افزایش شکاف درآمد و هزینه

لایحه بودجه با انتقادات بسیاری مواجه شده است و در این میان حقوق تعیین شده برای کارگران و کارمندان یکی از مواردی است که بیشترین انتقادها را به دنبال داشته است. در…

اخراجی‌ها

داوران زن فوتبال می‌گویند اخیرا به خاطر اعتراض نسبت به دریافت نکردن دستمزد دو فصل گذشته، از داوری محروم شده‌اند. آن هم در حالی که مبلغ طلب آنها به زحمت به سه میلیون…