مرور برچسب

دورکاری در دوران کرونا

حقیقت‌های پنهان دورکاری

گسترش ویروس کرونا و آغاز شیوع جهانی این ویروس و کمی بعد اعلام پاندمی شدن آن منجر به رویکرد تازه ای در بین بسیاری از موسسات و شرکت ها و نهادهای جهانی شد. روند…