مرور برچسب

دورکاری

دورکاری در عصر پساصنعتی

پس از شیوع ویروس کرونا در کشورمان به صورت گسترده بسیاری از ادارات و شرکت ها به کارمندان خود اجازه داده اند که از خانه وظایف خود را انجام داده و به عبارتی دورکاری…