مرور برچسب

رانت

«واحصا» متعلق به کیست؟

سهام  «واحصا» متعلق به کیست چرا در روزهای رکود بورس شاخص رو  به افزایش دارد؟ سهامداران بازار سرمایه روزهای پر دلهره‌ای را می‌گذرانند و آینده هم چندان برایشان روشن…

مرموزترین متهم بانک سرمایه کیست؟

تا پایان رسیدگی به پرونده بانک «سرمایه» زمان زیادی مانده است. این پرونده به گفته قاضی «مسعودی مقام» ۴۰۰ متهم دارد. این روزها دادگاه «محمد امامی» در حال برگزاری است.…