مرور برچسب

رضا رحمانی

حلقه تبریزی‌ها و برکناری وزیر

هنگامی که عصر روز دوشنبه 22 اردیبهشت خبر برکناری وزیر صمت منتشر شد تمام حواس‌ها به سمت گرانی خودرو برای دلیل این برکناری رفت. اما انتشار دو نامه جنجال آمیز از رحمانی…

رحمانی، هزینه جراحی ناموفق صمت

برکناری پرحاشیه رضا رحمانی، وزیر صمت، اگر چه در ابتدا تصور می شد که به دلیل گرانی خودرو باشد اما با انتشار نامه جنجالی وزیر برکنار شده به روحانی، ابعاد تازه ای…

برکناری در سایه تهدید

در کوران جنجال گرانی پراید و حواشی شورای رقابت و ستاد تنظیم باراز برای قیمت‌گذاری جدید خودرورها، ناگهان خبر عصر روز گذشته برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در صدر…