مرور برچسب

رهبر کره شمالی

خیز خواهر «اون» برای رهبری

«کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی است. غیبت چند روزه «اون» از انظار عمومی، بهانه‌ای شد تا تحلیلگران سیاسی کره‌شمالی به سراغ اعضای خانواده رهبر…

صدایی از «کره شمالی»؛ با درد و رنج

«هیونسئو لی» دختری است که در کودکی و در کشمکش بحران قحطی توانسته از کره شمالی گریخته و به چین پناه ببرد. او از بسته بودن فضای کره شمالی و نحوه آموزش کودکان در…