مرور برچسب

روزنامه اینترنتی فراز

شلیک ۶:۱۴ ؛ سقوط ۶:۱۶

۶ ماه از سقوط هواپیمایی که با مقصد اوکراین از تهران بلند شد، می‌گذرد. هر چند که علت آن خطای انسانی عنوان شد اما هنوز هم ابعاد این حادثه در دست بررسی‌ است. روز…