مرور برچسب

رکود بزرگ

اقتصاد آمریکا، رقص روی یخ

اقتصاد ایالات متحده آمریکا، با بدترین شرایط اقتصادی خود، از «رکورد بزرگ» در سال ۱۹۳۰ تا امروز مواجه شده‌است. قرنطینه‌ای که شیوع کرونا بر آمریکا تحمیل کرد، تبعات…