مرور برچسب

ریل چابهار زاهدان

هند و چین روی ریل چابهار

ادعای یک روزنامه هندی مبنی بر کنار گذاشتن هند توسط ایران در پروژه تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان، اگرچه با تکذیب مقامات کشور همراه بوده اما سر و صدای زیادی به پا کرده…