مرور برچسب

سازمان اوقاف

تاریک خانه اوقاف

سازمان اوقاف دور از دسترس است. آنقدر دور که نمایندگان مجلس بعد از چهار سال نتوانستند تحقیق و تفحص از آن را کلید بزنند. آنقدر دور که وقتی «غلامعلی جعفرزاده…