مرور برچسب

شرکتهای دولتی

خصولتی سازی در وقت اضافه

« واگذاریهای دولتی قرار است دولت را کوچک اما حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی بخش خصوصی اقتصاد کشور را بزرگ کند.» این جمله‌ای که علی ربیعی، سخنگوی دولت، اواسط اردیبهشت ماه…

۳۴ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟

نشست اخیر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» به دردسرهای مالیاتی صادرکنندگان اختصاص یافت. صادرکنندگانی که از سال گذشته باید برای بازگشت ارز صادراتی خود تعهد می‌دادند…