مرور برچسب

شناسنامه

سرگذشت تلخِ «زیبا»

«زیبا» یکی از مادران ایرانی است که ۱۲ سال پیش وقتی تنها ۱۵ سال داشت، پدرش او را در ازای مبلغی پول به عقد یک مرد افغانستانی در آورد. «زیبا» حالا ۴ پسر از شوهرش…