مرور برچسب

شورای نگهبان

تیغ مجلسی‌ها بر گردن انتخابات

سایه شورای نگهبان بر انتخابات سنگین‌تر می‌شود. این همه آن چیزی است که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وجود دارد. مجلس یازدهم خیلی زود سراغ اصلاح قانون…

خودروهای پیر زیر چتر شورای نگهبان

رد یک مناقشه قدیمی در یک پرونده حقوقی پیچیده. تعارض میان حق‌های فردی و حق‌های جمعی، همیشه از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی بوده، حالا شورای نگهبان، در متن یک شکایت…

گام بلند مجلس در خط پایان

اصلاح قانون انتخابات، همواره یکی از بحث برانگیز‌ترین مواردی بود که در ادوار مختلف مجلس مطرح شده است. از اصلاح ساز و کار مالی نامزدها گرفته تا محدود کردن دایره صلاحیت…