مرور برچسب

شکار

انسان، گونه شکارچی زمین

هم اکنون که شما به صفحه موبایل رایانه خود نگاه می‌کنید، ۶ انقراض عظیم در حال وقوع است. گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض هستند و این خطر، در زمانی بسیار…

تجارتِ سیاه گوشتِ شکار

تنها یک تماس با رستوران‌های غذا‌های خاص در سطح تهران کافی است تا بتوانید غذایی با گوشت پرندگان مهاجر و حیوانات خاص سفارش دهید؛ رستوران‌هایی که غذا‌های محلی می‌پزند،…