مرور برچسب

شیرینی فروشی

«بوی عیدی» نمی‌شنویم

زیان بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی موضوعی است که چندین‌ مرتبه بررسی و محاسبه شده‌است، غافل از این که شیوع گسترده کرونا در کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری به…