مرور برچسب

صندلی فروشی

برنامه شهرداری برای فروش خط ویژه

سازمان اتوبوس رانی تهران امروز خبر از آغاز طرح جدیدی داده است که بر اساس آن صندلی اتوبوس‌های شهری فروخته می‌شود. این سازمان از نرخ کرایه بالاتر این صندلی‌ها و در…