مرور برچسب

صنعت خودرو

مصائب تولید پوشاک در بیراهه صنعت

صنعت پوشاک ایران می‌تواند با ایجاد  اشتغال برای 800 هزار نفر، 50 درصد از پوشاک  مورد نیاز جمعیت 80 میلیون نفری ایران را تامین کند؛ اما این بخش از صنعت نیز در کنار…

تزلزل در انحصار خودروسازان

زمزمه‌های واگذاری شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ ایران به بخش خصوصی اگرچه به نخستین روزهای تیرماه امسال برمی‌گردد اما طبق آخرین اظهارنظرها…