مرور برچسب

طرح

حمله به بهارستان از بهارستان!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند. طرحی که با تصویب آن از اختیارات نظارتی مجلس…