مرور برچسب

عدالت

سهام عدالت آزاد نیست

طرح سهام عدالت از سال 1385 تاکنون در حال اجرا است. سهام عدالت سبدی از سهام ۴۹ شرکت صنعتی است که در دولت نهم و با هدف توزیع ثروت دولت میان بخش‌های کم‌درآمد جامعه…