مرور برچسب

فروش ۳۰ درصد سهام عدالت

تصمیم‌های تازه برای سهام عدالت

تقریبا هفته‌ای نیست که یک خبر یا تصمیم جدید از سوی مقامات سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف آزاد سازی سهام عدالت شنیده نشود. گاهی اما حجم و اهمیت این اخبار، بیش از…

چشم‌های منتظر برای واریز سهام عدالت

یک چشم به پیامک واریز سهام عدالت و چشم دیگر به بالارفتن هر روزه ارزش سهام. این روایت صدها هزار نفر در این هفته‌هاست که درخواست فروش ۳۰ درصد سهام عدالت خود را ثبت…