مرور برچسب

قدرت خرید

قدرت خرید روی تیغ تورم

حفظ قدرت خرید  دهک‌های آسیب‌پذیر درآمدی؛ در شرایط رکود اقتصادی و تورمی که خود را به ۴۳  درصد رسانده، نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده و همچنین به اصلی‌ترین چالش…

«پول ارزان» قدرت خرید را 80 درصد کاهش داد

هرچه ارزش پول ملی در ایران کم می‌شود؛ فشار اقتصادی بردوش دهک‌های آسیب‌پذیر درآمدی افرایش پیدا می‌کند. اینگونه که دلار گران می‌شود، تورم بالا می‌رود اما در مقابل رقم…

سقف بلند فقر

فقر، معمولا یک توصیف نسبی برای شرایط معیشتی افراد است، اما هنگامی که پا به اقتصاد می‌گذارد، معنای روشن و قابل سنجشی پیدا می‌کند. هر ساله با اعلام خط فقر، نگاه‌ها به…

نفس تنگیِ توان خرید جامعه

افزایش تقاضا، کاهش عرضه، رکود تورمی، شاخص قیمت‌ها و .... این‌ها صرفا اصطلاحاتی اقتصادی هستند که برای اندازه‌گیری قدرت خرید شهروندان در بازار مورد استفاده قرار…

ادامه چانه‌زنی‌ها بر سر دستمزد

«جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته» نکته‌ای است که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده از سوی دولت بر آن تاکید دارند. این درحالی است که وقتی…