مرور برچسب

قوانین

زن‌کشی در دالان فرهنگ و قانون

طی یک ماه گذشته مدام اخباری از قتل‌های ناموسی به گوش رسید که همه را شوکه می‌کرد. اما باید  دانست این قتل‌ها اولین و آخرین آن‌ها نیست تا مادامی که موانع در این خصوص…

دوگانه قانون و فرهنگ در حقوق کودک

بحث تعرض و تجاوز دو مساله کاملا جداگانه هستند و زمانی که پای کودکان به میان می آید ماجرا کاملا متفاوت می شود. بسیاری از مردم معتقدند که ایران نیاز به قوانین محکم تری…