مرور برچسب

محمد شریعتمداری

سیاست حمایتی مبهم دولت

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس، توضیحاتی درباره فرآیند اجرای «طرح حمایت معیشتی» دولت ارائه داد و شش…

ملک زعفرانیه و بنز!

خرید ملک در زعفرانیه و بنز با مال نامشروع بخشی از اتهام‌های وارد شده به عمار صالحی، از متهمان پرونده بانک سرمایه است که از سوی نماینده دادستان در سومین دادگاه گروه…