مرور برچسب

مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی

فعلا راهی به جز تعدیل اقتصادی نیست

« اقتصاد ایران از نظر بحران در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. سرکشی تورم، افزایش جمعیت زیر خط فقر و نیز چالش‌های حوزه ارزی، موجب شده اجرای سیاست‌هایی برای تامین حداقل…