مرور برچسب

مردم

98 درصد روحانیون زیر خط فقر هستند

نماینده ادوار مجلس‌ گفت‌: اغلب روحانیون مستاجر هستند و زن و بچه‌شان را با موتوری قراضه به این‌‌طرف و آن‌طرف می‌برند و با نماز و روزه استیجاری امرارمعاش می‌کنند.

چه کسی باعث گرانی خودرو شد؟

در وضعیتی که هیچ مرجع و گروهی نمی‌خواهد مسوولیت گرانی خودرو را به گردن بگیرد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو می‎گوید: «یکی از نمایندگان از توافق دولت و مجلس برای…