مرور برچسب

مرکز پژوهش‌های مجلس

زندگی روی خط تنگنا

زندگی گران شده؛ حتی آمارهای رسمی هم این گفته را تصدیق می‌کند. افزایش هزینه‌های معیشت تناقض‌های موجود در حرف و عمل سیاستگذاران اقتصادی را عیان کرده است. اواسط سال…

جزییات یک گزارش تکان دهنده

از مهم‌ترین نهاد‌های زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است که هر ساله چندین گزارش تخصصی را درباره موضوعات مختلف، منتشر می‌کند. حالا در خرداد ۹۹ و در تازه ترین این…

3 دقیقه با اقتصاد ایران در سال 98

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ برای ایران رشدی بیش از چهار درصد پیش‌بینی کرده‌بود، صندوق بین‌المللی پول نیز در ابتدا با این بانک هم‌نظر بود اما با گذشت مدتی و…