مرور برچسب

مسکن

مسکن گیر کرده در گلوگاه بحران

اردیبهشت امسال بود بازار مسکن برای چندمین بار در یک دهه اخیر با انفجار قیمت ها مواجه شد. پس از افزایش ناگهانی قیمت ها بود که دستور داده شد تا قیمت فروش و اجاره ها…

تیر خلاص به اجاره‌بها!

امروز که بیش از هفت سال از سکان داری دولت تدبیر و امید در ساختمان پاستور می‌گذرد، بازار مسکن در اوج بحران خود ایستاده و روند صعودی قیمت ها، بار تازه ای بر نگرانی های…

افسار رهاشده قیمت مسکن

«تعیین سقف اجاره‌بها» و «وام ودیعه مسکن» دو تصمیم دولت است که فارغ از ماهیت خود، نشان‌دهنده می‌دهد بازار مسکن چه اوضاع آشفته‌ای دارد. تا امروز…

قفل‌ معاملات در بازار مسکن

رکود و تورم، دو بحرانی در بازارها است که معمولا در شرایطی خاص، به صورت توامان ظاهر می‌شود. حالا آشفته بازار مسکن در ایران هم با افزایش قیمت‌ها مواجه است و هم کاهش در…

خفگی خانوار زیر فشار مسکن

دسترسی مردم به مسکن روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. ایران از لحاظ نامطلوب‌ترین شاخص دسترسی خانوار به مسکن در رتبه هفتم جهان قرار دارد و تهران در بین ۴۵۸ شهر پنجمین شهر…