مرور برچسب

نرخ بیکار

ویروس بیکاری بر جان اشتغال

اولین گزارش رسمی از تاثیر کرونا بر اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که در بهار امسال، در مقایسه با بهار ۱۳۹۸، نزدیک به دو میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. با…