مرور برچسب

وزیر راه و شهرسازی

مسکن مهر ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفته‌است تاییدشدگان مسکن ملی آماده واریز ۴۰ میلیون تومان در مرحله اول باشند. نحوه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن یادآور دولت…

پنجاه هزارتومان تا شمال

بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن‌ماه طرح آزمایشی تردد در آزادراه تهران – شمال بوده‌ و تردد آزمایشی در این دو روز برای خودروها رایگان بود. این پروژه اوایل اسفندماه…