مرور برچسب

وزیر صمت: مرغ ارزان می‌شود

وزیر صمت: مرغ ارزان می‌شود

علیرضا رزم‌حسینی گفت: به نظر می‌رسد با تدبیری که قرار است صورت گیرد و سران قوا هم تصویب کنند و رئیس جمهور هم موافقت کند بتوانیم بخشی از این واسطه‌ها را حذف کنیم…