مرور برچسب

ویروس کرونا

دریافتی اولیه از بیماران کرونایی پیش‌بینی هزینه‌ها است و مازاد آن باید به بیماران عودت…

هزینه‌هایی که در رابطه با بستری و رسیدگی پزشکی بیماران کووید ۱۹ در بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌پذیرد از سوی بسیاری از مردم موردانتقاد قرارگرفته است. گزارش‌های…

شیوع کرونا و پاندمی فقر

هنگامی‌که کمی کمتر از یک سال پیش ویروس کرونای نوظهور چینی می‌رفت تا جهان را دربرگیرد، نه‌تنهاکمتر کسی فکر می‌کرد تا این اندازه بیماری حاصل از این ویروس منحوس ادامه…