مرور برچسب

ویروس کووید19

حقیقت‌های پنهان دورکاری

گسترش ویروس کرونا و آغاز شیوع جهانی این ویروس و کمی بعد اعلام پاندمی شدن آن منجر به رویکرد تازه ای در بین بسیاری از موسسات و شرکت ها و نهادهای جهانی شد. روند…

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است تاثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و در نتیجه رکود بی‌سابقه اقتصاد کشورها، بدون شک رد ملموسی بر آینده زندگی انسان برجای خواهد…

قحطی تاریخی پس از شیوع تاریخی

سازمان ملل اعلام کرده است جهان به دلیل اپیدمی ویروس کرونا در معرض خطر قحطی در ابعاد تاریخی قرار دارد. دیوید بیزلی، رئیس برنامه غذای جهانی (دبلیو اف پی)، گفت که برای…