مرور برچسب

پرواز اوکراین

کافه وکیل؛ قسمت چهارم

حادثه در حمل و‌نقل از مواردی است که قانون گذار همیشه آنرا پیش بینی نموده است در حوادث هوایی کدام قوانین از مسافران حمایت میکنند ؟و در صورت بروز فاجعه مسئول…