مرور برچسب

پرواز

ایران در حصر کرونا

در حالی که چند روزی است پای کرونا به ایران باز شده اما برخی خبر از تداوم پرواز‌های ایران به چین می‌دهند. این اخبار با واکنش سازمان هواپیمایی کشور رو به رو شده…